KULLANICI SÖZLEŞMESİ

OTEL/TUR, KAYIT, REZERVASYON, HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aymila Turizm Ltd. Şti. ve TÜRSAB’a kayıtlı EkonomikOtel.com Turizm Seyahat Acentesi aşağıdaki metinlerde bookingotel olarak kısaltılıp anılmıştır.
EkonomikOtel NIN amacı ; Memnuniyet odaklı olarak, kaliteli otellerde misafirlerine hizmet sağlatabilmektir.

A- UYGULAMA
• Bu sözleşme müşterinin ilgili rezervasyon için EkonomikOtel’dan alacağı voucher (tesise giriş belgesi) belgelerindeki konaklama bilgileri, tarih bilgileri, yolcu bilgileri ve ödeme bilgileri ile sınırlıdır.
• bookingotel, Müşterinin konaklama tesisindeki, tesisin vermesi gereken hizmetler ile ilgili sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca hiçbir kaybından, hasarından ve eşyasının çalınmasından da sorumlu değildir.
Ancak EkonomikOtel müşterisinin tesiste yaşayacağı her türlü konu ve sorunlarla ilgili destek vererek tesis ile arasında temsilci yükümlülüğünü yerine getirecektir.
• Sözleşmede imza / e-imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri, kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşterinin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması / e-imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. bookingotel’nın sözleşmede imzası /e-imzası bulunan müşteriye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
• Müşterinin otele giriş saati 14.00 itibari ile, otelden çıkışü en son saat 12.00’dır.

B- DİĞER HÜKÜMLER
• www.EkonomikOtel.com web sitesi üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında bookingotel ile bağlantıya geçilmek zorundadır. İptal talebi 0850 360 60 10 No.lu telefona yada info@EkonomikOtel.com adresine yapılmalıdır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon veya farklı bir hizmet alması durumunda bookingotel sorumluluk kabul etmez.
• Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü veya hizmeti iptal ve/veya değiştirebilir. Ancak otele girişten 48 saat oncesine kadar yapılan iptal ve degişiklik işlemlerinde 100 tl hizmet bedeli kesilir. Ayrıca iptal bildirimi otele giriş tarihine 48 saat ve daha az kala yapılır ise bu durumda %35 cayma bedeli kesilecektir.
• Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 8 ile 15 gün arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin %35´inin cayma bedeli olarak kesileceğini şimdiden kabul ve beyan eder.
• Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 16. Gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin iadesi yapılmaz.
• Müşterinin ürünü/hizmeti alacağı ilk günü kaçırdığı takdirde yazılı olarak bookingotel’ya bildirmemesi durumunda bookingotel müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
• Müşterinin, kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile hizmetin başlamasından önce belgelemesi halinde rezervasyon için ödediği tutarın tamamı kendisine iade edilir.
• bookingotel, gerekli gördüğü durumlarda ve müşteriye de bildirmek kaydı ile müşterinin otel rezervasyonunun başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği tutarın tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumlarda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
• Erken rezervasyon döneminde iptal güvence bedeli ödenerek yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıcından 72 saat öncesine kadar iptal hakkı ve %100 iade güvencesi mevcuttur. Bu tip rezervasyonlarda bir üst madde hükmü uygulanmaz.
• Erken rezervasyon iptal ve iade güvencesi ile ilgili iade yapılacak olan kredi kartlarına, ilgili banka şubesi ile pos merkezi arasındaki işleyen süreçten dolayı tutarın karta iade olarak yansıması ortalama 15 iş gününü bulmaktadır. Müşteri bu hususu anladığını ve bu sürede aksi harekette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
• Müşteri, şikâyetçi olduğu hususları ve konaklama tesisinden erken çıkış talebini hizmet esnasında gerekçeli ve yazılı olarak konaklama tesisine ve bookingotel’ya bildirmek zorunda olup, bu husus tüketicinin özen borcudur. Müşterinin şikâyetçi olduğu halde herhangi bir bildirim yapmaksızın hizmeti sonuna kadar kullanması veya konaklama tesisinden erken çıkış yapması durumunda ikame hizmet ve bedel iadesi ve sair tazminat hakları ortadan kalkar.
• Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek bookingotel’ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
• bookingotel, rezervasyon yapmayı vadettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, bookingotel’nın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisine aittir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, bookingotel müşteriyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir.
• Müşterinin konaklayacağı otelden kaynaklı her türlü hizmet kusuru, ayıbı, yetersizliği ve aksaklığı dolayısıyla bookingotel’ya hiçbir kusur ve sorumluluk atfedilmeyecek olup, bookingotel’nın sorumluluğu bir üst maddede belirtildiği üzere geçerli bir satış ve rezervasyon işleminin gerçekleşmesi, konaklama tesisinin vasıf ve yıldızlamalarının doğruluğu ile sınırlıdır.
• Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.
• Müşteri, konakladığı otelden kaynaklı memnuniyetsizliklerini yazılı olarak bookingotel’ya ve otele bildirmek, akabinde bu nedenle açacağı dava ve yapacağı şikâyetleri münhasıran otele yönelteceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, konakladığı otelden kaynaklı her türlü hizmet sorunlarını ve kusurlarını bookingotel’ya atfetmeyeceğini, yazılı ve görsel basında, sosyal paylaşım, forum ve şikâyet web sitelerinde bookingotel aleyhinde yorum, şikâyet ve paylaşımlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
C- GARANTİ KOŞULLARI
• Grup gezileri en az 15 kişinin katılımı ile gerçekleşir. bookingotel, grup turları rezervasyonlarında iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak turu iptal etme ve/veya harekât saatlerini, ulaşım araçlarını, konaklama tesislerini değiştirme veya başka bir acentenin benzer turu ile birleştirme hakkına sahiptir. Ulaşım araçlarının veya konaklama tesislerinin standartlarının daha yüksek olması halinde aradaki fark müşteriden tahsil edilir.
• bookingotel, gezi, ulaşım araçları, konaklama tesisleri, yetkili acente ve müşteri arasında aracı konumdadır. bookingotel, işbirliği yaptığı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir ancak oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.
• EkonomikOtel’nın www.EkonomikOtel.com web sitesinde sunulan tüm hizmetlerin içerikleri, tur programları, ulaşım araçları, otel konseptleri, bilgileri, promosyon, fiyat ve kontenjan durumları mevcuttur. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar. bookingotel, işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak www.bookingotel.com web sitesi üzerinde ilan ettiği bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterir ancak alınan veya talep edilen hizmet, belirtilen nitelik ve yer uygunluğunu göstermemesi dolayısıyla bookingotel sorumlu tutulamaz.
• EkonomikOtel, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenler dolayısıyla oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklar dolayısıyla sorumlu tutulamaz.
• Pansiyon durumları, otel konseptleri, belirtilen yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Müşteri www.EkonomikOtel.com web sitesi üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır.
• www.EkonomikOtel.com web sitesi üzerinde yer alan konaklama tesislerindeki fiyatlar tüm vergiler dahil olarak gösterilmiş fiyatlardır.
• Gezi turlarındaki tur ve otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Tur bedeli, gezi programında belirtilen konaklama, ulaşım rehber gibi hizmetlerin karşılığı olan toplam bedeldir. Ancak bu bedele vergiler dahil olmayıp, havaalanı vergileri veya talep halinde vize harcı vs. ayrıca tahsil edilir. Gezilerin başlama tarihine kadar veya geziler esnasında vergi oranlarının artması ve/veya yeni vergilerin ihdası halinde farklar müşteriden tahsil edilir. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterinin gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir. Yurt dışı turlarda gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç, vb. kurumsal ödemeler müşteriye aittir.
• Çocuk İndirimleri
• Konaklama: Çocuk indirimleri tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.
• Ulaşım: 0-2 yaş arası bebekler için ilgili ulaşım aracının belirttiği indirim oranları uygulanır.
• EkonomikOtel, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden tek başına ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken ve/veya müteselsilen sorumlu tutulamaz.
• EkonomikOtel’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücretinin ödenerek pasaportun teslim edilmesi sureti ile bookingotel’ya başvurulması gerekmektedir. bookingotel, vize işlemlerini takip etmekte sadece aracı olup, konsolosluklar tarafından her ne sebeple olursa olsun vize verilmemesinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Herhangi bir gecikmeden, evrak eksikliklerinden veya konsolosluğun kendi kararı veya inisiyatifi ile vize verilmemesinden doğabilecek aksaklıklar nedeniyle bookingotel’ya herhangi bir sorumluluk veya talep yöneltilemez.
• Gezi programında gösterilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, saat ve tarih değişikliklerinden ve buna bağlı yapılan program değişikliklerinin neticelerinden bookingotel sorumlu tutulamaz.
• EkonomikOtel gezilerine katılan müşteriler, turlar sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini bookingotel aracılığı ile satın alabilirler. Müşteriler bookingotel’dan sigorta poliçesi satın almadıkları takdirde bookingotel’ya hiçbir sorumluluk, kusur yöneltmeyeceklerini ve talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
• Yurt dışı tur ve konaklamalarında pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu vs.) çıkışın engellenmesi durumunda bookingotel’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle doğabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.
• Gezi turlarında ve konaklama tesislerinde taşıyıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ihmal veya kastı sonucu ortaya çıkabilecek bagaj zedelenmelerinden EkonomikOtel sorumlu tutulamaz.
• Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde bookingotel kayıtları esas alınır. bookingotel, sorumluluğu dahilindeki hallerde, müşteri aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca müşteriye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında müşteriye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin müşteri tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması müşterinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
Bu sözleşme iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda münhasıran TÜRSAB Kütahya Çizelgesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.